- خریدموادبه مبلغ 1.000.000 ریال :
خرید                                          1.000.000
مالیات بر ارزش افزوده خرید         15.000
عوارض خرید                              15.000
                         بستانكاران                            1.030.000
2 - فروش محصول تولیدی به مبلغ  1.500.000 ریال :
بدهكاران                                    1.545.000
               مالیات بر ارزش افزوده فروش         22.500
               عوارض فروش                               22.500
               فروش                                           1.500.000
فرض بفرمائید دوره مالیاتی سه ماهه اول شركت فرضی به این دو عملیات خلاصه می شود :
تهاتر مالیات بر ارزش افزوده فروش و مالیات بر ارزش افزوده خرید   =    15.000   -   22.500       =  7.500    ریال
تهاتر عوارض فروش و عوارض خرید                                               =    15.000   -   22.500       =  7.500    ریال
                                                                                                                                         ---------------------
                                                         جمع بدهی قابل پرداخت دوره                                            15.000  ریال

*  اگر در دوره مذكور خرید داشته باشید ولی فروش خیر ، كل مبالغ پرداختی بابت مالیات و عوارض خرید به عنوان مطالبات از سازمان امور مالیاتی قابل استرداد می باشد .
*  اگر در دوره مذكور خرید نداشته باشید و فقط فروش صورت گرفته باشد كل مبالغ دریافتی بابت مالیات و عوارض فروش به عنوان بدهی به سازمان امور مالیاتی لازم به پرداخت می باشد .

عنایت بفرمائید این خلاصه ای ساده در خصوص شرح موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بود . لذا اگر مورد خاصی در این خصوص برای جنابعالی وجود دارد كه هنوز مبهم می باشد ، بنده و سایر دوستان در حد توان در خدمت شما هستیم . منتها لطف بفرمائید مشخصاً سؤال خود را مطرح بفرمائید . ضمناً عملیات مزبور در شركتهای تولیدی ، خدماتی و یا بازرگانی فرق قابل تجهی با یكدیگر نخواهد داشت .

در این سیستم باید 4 سرفصل مجزاء تعریف کنیم :
1 - حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید
2 - حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش
3 - حساب عوارض خرید
4 - حساب عوارض فروش
کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طبق صورتحسابهای خرید باید در حسابهای 1 و 3 بدهکار شود .
کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی طبق صورتحسابهای فروش باید در حسابهای 2 و 4 بستانکار شود .
اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این 4 حساب متضمن اضافه پرداختی باشد باید تقاضای استرداد وجوه را از دارائی نمود .
اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این 4 حساب متضمن کسر پرداختی باشد باید وجوه مربوط به ان را به دارائی پرداخت نمائیم .
كلیه وجوهات مربوط به مالیات
VAT در خصوص مرجوعی های فروش به حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش و در خصوص مرجوعی های خرید به حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید منظور می شوند .
البته در خصوص عوارض مربوطه هم به همین شكل اخیر عمل می شود .

1 - هر چند در قانون مالیات بر ارزش افزوده محل تحقق این مالیات ، صرفاً عرضه کالا مطرح شده است اما با استفسار مواد قانونی مشابه ، اینگونه برداشت می شود که کالای امانی به دلیل عدم انتقال مالکیت ، عرضه کالا تلقی نمی شود و نوعی انتقال ما بین انباری می نماید لذا مشمول مالیات مزبور نیز نمی باشد و اساساً فاکتور فروشی از این بابت صادر نمی گردد .

2 - اگر منظور شما از حق العمل کاری این است که شرکت دیگری اقدام به خرید کالا برای شما در ازای دریافت کارمزد می نماید ، این موضوع ارتباطی به کالای امانی نداشته و مشخصاً نوعی انتقال مالکیت رخ داده است و به زبان قانون
VAT عرضه کالا . به عبارت دیگر شرکت مزبور می بایست به دلیل خرید کالا از فروشنده %3 مالیات بپردازد که در هنگام تحویل کالا و ارائه فاکتور فروش به شما می بایست %3 مبلغ کل فاکتور مزبور را ( ارزش کالا + کارمزد ) از شما دریافت نماید .

3 - موضوع مالیات بر ارزش افزوده به علت آنکه جزء اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده نیست و بر عهده خریدار بعدی می باشد ( که نهایتاً خریدار آخر مصرف کننده می باشد که به دلیل مصرف ، قادر به دریافت از نفر بعدی نمی باشد ) لذا ارتباطی به سیستم ادواری و یا دائمی نخواهد داشت و اساساً ارتباطی به بهای تمام شده کالا ندارد ضمناً اطلاعات ریالی هیچ ارتباطی به انبار نداشته و انبار صرفاً موظف به ثبت اطلاعات تعدادی مقداری حواله های رسیده از فروشنده می باشد و اطلاعات ریالی مربوط به فاکتور فروش از طریق واحد حسابداری انبار انجام می گردد :
موجودی کالا                        100
مالیات بر ارزش افزوده          3
                   بستانکاران تجاری           103